• 38 ซอยอุดมสุข 13 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา
  • 02 747 5638 - 9
  • thepoz@thepoz.org
  • March 12, 2022

ระบบบริการ 3 หัวใจ

Posted In: News

ระบบบริการ 3 หัวใจ

เป็นการพาเพื่อนไปแนะนำและรับบริการกับเพื่อนที่ปฏิบัติงานอยู่ที่สถานพยาบาลต่างๆ
เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของสถาพยาบาลนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมดังนี้
  1. VCT การตรวจเลือดโดยสมัครใจพร้อมการบริการปรึกษาทั้งก่อนและหลังการตรวจเลือด
  2. STIs การตรวจคัดกรองโดยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 3 ช่องทางรวมถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งทางทวารหนักหรืออวัยวะใหม่ที่ได้รับการแปลงสภาพ
  3. CD4 การตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันของร่างกาย
  4. ช่วยดำเนินการย้ายสิทธิรักษาพยาบาลเมื่อย้ายที่อยู่อาศัยหรือเปลี่ยนงาน
  5. ส่งต่อเพื่อรับสิทธิ หรือบริการจากหน่วยงานอื่นๆ
 
กิจกรรมวันครอบครัว
เป็นกิจกรรมพบกลุ่ม เพื่อให้เพื่อนๆ ได้รู้จักกับเพื่อนๆใหม่ๆ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน ทั้งทั้งผู้ที่ทราบผลเลือดใหม่ และผู้ที่มีประสบการณ์ที่อยู่ร่วมกับเชื้อมานานอันส่งผล
ให้การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ การใช้ชีวิตในสังคม และจิตวิญญาณที่ตระหนักถึงการป้องกัน
ตนเองและผู้อื่น ด้วยบรรยากาศของความเป็นครอบครัวเสริมด้วยเกมส์ที่จัดทำเฉพาะเพื่อสอดแทรก
ความรู้ความเข้าใจทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างมีสาระ แต่ไม่เน้นวิชาการพร้อมกับรับประทานอาหาร
ร่วมกันแบบพี่น้องจัดขึ้นทุกๆ สองเดือน (ในวันเสาร์สุดท้ายข้องเดือน)
 
กิจกรรมอื่นๆ
– เยี่ยมเพื่อนนอกสถานที่ รวมทั้งที่บ้านตามที่เพื่อนร้องขอและสะดวกใจในการติดตามสุขภาพ
– กิจกรรมตามวาระ เช่น วันสงกรานต์ วันวาเลนไทน์ วันเอดส์โลก เป็นต้น
– กิจกรรมเพื่อนพึ่งพิง (การไปอยู่เป็นเพื่อนคอยดูแล จัดหาอาหารและยา แทนคู่หรือครอบครัวในยามที่มีภาระกิจอื่นๆ)