• 38 ซอยอุดมสุข 13 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา
  • 02 747 5638 - 9
  • thepoz@thepoz.org

Asia PrEP Survey for TGW and MSM – Thailand

APCOM และ Asia Pacific Transgender Network (APTN) ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อทำสำรวจระดับภูมิภาคโดยใช้แบบสอบถามเรื่องรูปแบบ และความพึงพอใจ
ในการใช้ยาเพร็พ (PrEP)