• 38 ซอยอุดมสุข 13 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา
  • 02 747 5638 - 9
  • thepoz@thepoz.org

Event Details:

Organizer:

             มูลนิธิ เดอะพอส โฮมเซนเตอร์ เข้าพบและขอบคุณ ธาราซาวน์น่า ที่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรม มูลนิธิเดอะพอสมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการหนุนเสริมให้กลุ่ม LGBTQI ที่สุขภาพดี ปลอดภัย และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งตนเองและคู่ พร้อมกับหารือแนวทางการรรักษามาตรฐาน การให้บริการส่งเสริมในอนาคต