• 38 ซอยอุดมสุข 13 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา
  • 02 747 5638 - 9
  • thepoz@thepoz.org

VCT Day

Event Details:

Organizer:

งานวัน VCT Day วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

วันที่ ๑ กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT DAY) และจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อเนื่องตลอดเดือนกรกฎาคม เพื่อเป็นเดือนแห่งการสร้างความตระหนักในทุกกลุ่มประชากร ให้เห็นความสำคัญของการทราบสถานะ การติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง ขณะนี้โรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมให้บริการตรวจเลือดและแจ้งผลตรวจภายในวันที่ไปรับบริการ (Same day result) ขอเชิญประชาชนเข้ารับการตรวจได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยนำบัตรประชาชนเป็นหลักฐานแจ้งความประสงค์แก่เจ้าหน้าที่ ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีฟรี ทุกสิทธิ์การรักษา “เอดส์ :รู้เร็ว ตรวจฟรี รักษาฟรี ต่ำกว่า ๑๘ ปี ตรวจได้ไม่ต้องขอผู้ปกครอง”